Φθινόπωρo

dsc02686.jpg

Ο καιρός

Find more about Weather in Vroukha, GR

ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ - ΕΠΑΦΗ

Το vrouhas.gr συνεχίζει το ταξίδι του.  Στείλτε μας ότι υλικό έχετε (κείμενα,φωτογραφίες,βίντεο,σχόλια) που έχουν να κάνουν με το χωριό μας,καθε πρόταση και κάθε ιδέα σας είναι ένα λιθαράκι για να γίνει το site ένας πραγματικός καθρέπτης του χωριού μας στο νέο mail: kvrouha@gmail.com

Η μαντινάδα του μήνα

λυρα

Τα πιο ωραία και δροσάτα τριαντάφυλλα εις τους συγχωριανούς προσφέρω

κι όσες εις τα πέταλα τους οι δροσοσταλίδες ,τόσες οι ευχές που στέλνω

Μανώλης Βαρδαβάκης

Home Αξίζει να δείτε από κοντά Δημοτικό Σχολείο Βρουχά. Η ιστορία του
Δημοτικό Σχολείο Βρουχά. Η ιστορία του PDF Εκτύπωση E-mail

Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού Γ. Μαμάκη αντλούμε το παρακάτω απόσπασμα για την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Βρουχά:kpan44

«Το Δημοτικόν Σχολείον Βρουχά ιδρύθη κατά το έτος 1899 υπό της νεοσύστατου τότε Κρητικής Πολιτείας. Τα προηγούμενα έτη οι μαθηταί του Βρουχά μετάβαινον εις το γειτονικόν χωρίον Λούμα. Το σχολείον του Βρουχά ήρξατο το πρώτον λειτουργούν το έτος 1900, ελλείψει όμως, κατάλληλου κτήματος δια την στέγασιν του σχολείου, εχρησιμοποιήθη προς τούτο μια στενόμακρη αποθήκη των μοναστηριακών σπιτιών παραπλεύρως του νεκροταφείου εις θέσιν Παναγιά… Καθ’όν χρόνον ελειτούργει το σχολείον εις την ως άνω θέσιν η ενοριακή επιτροπή κατέβαλλε προσπάθειας προς ανεύρεσιν κατάλληλου οικοπέδου εντός του χωρίου προς ανέγερσιν του νέου σχολείου. Το οικόπεδο εδωρήθη και ήρχισεν η ανέγερσις του διδακτηρίου δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων τη επιστασία της τότε ενοριακής επιτροπής… Το 1918 ετοποθετήθη ο εντόπιος δάσκαλος Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, πτυχιούχος του 1/τάξιου Μαράσλειου. Η εξαετία της παραμονής του εις το σχολείο αποτελεί σταθμό εις τη εξέλιξιν, του σχολείου αυτού, διότι έδειξε παραδειγματικήν εργατικότητα. Των ετών 1921 και 1922 όλη την προσωπικήν εργασίαν απερρόφησεν το κτίσιμο της δευτέρας διδακτιριακής αιθούσης, γιατί ο αριθμός των μαθητών τότε με την υποχρωτικήν φοίτησιν έφτασε εις τους 95. Η αίθουσα αυτή εκτίσθη επί του γειτονικού οικοπέδου δωρεάς κληρονόμων Χρονονικόλη Μαυροειδή για να μην περιορισθή  η επιφάνεια της αυλής, με προσωπικήν εργασίαν των κατοίκων»

Κάποια επιπλέον συμπεράσματα: Αν μελετήσουμε τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό πληθυσμό, θα παρατηρήσουμε μια αύξηση από το 1917, γεγονός που ερμηνεύεται είτε ως αποτέλεσμα της αύξησης των κατοίκων του χωριού, είτε ως αποτέλεσμα της γενίκευσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού οδήγησε και στην προαγωγή του μονοτάξιου Δημ. Σχολείου Βρουχά, σε διτάξιο μικτό. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι άντρες.      

* Η φωτογραφία απεικονίζει το τελευταίο κτίριο που λειτουργούσε ως δημοτικό σχολείο περί τα μέσα της δεκαετίας του '90